Vyvěšeno Jméno / popis Jednací číslo Dokumenty
02.12.2022 Ivan Bujko  17.07.1954
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2059/11-106 
02.12.2022 Marek Šmíd  17.03.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2866/22-12 
02.12.2022 Filip Kácha  08.12.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2870/22-18 
02.12.2022 Radka Bernardová  23.12.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2868/22-13 
02.12.2022 Josef Fišer  03.06.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2884/17-40 
02.12.2022 Jakub Gaudek  12.11.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2458/22-18 
02.12.2022 Martin Čaloud  30.06.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2864/22-14 
02.12.2022 Denisa Lejsková  13.11.1999
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2553/21-38 
02.12.2022 Jan Šibřina  30.04.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2546/22-22 
02.12.2022 Margita Kunčarová  27.05.1961
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3529/07-120 
02.12.2022 Jindřich Mastík  22.01.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 5191/17-45 
02.12.2022 Miloš Zachař  27.08.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2809/22-14 
02.12.2022 Josef Fikejz  07.01.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3059/22-12 
02.12.2022 Ladislav Sekyra  03.03.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2764/22-16 
02.12.2022 Jan Navrátil  21.12.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3080/22-18 
02.12.2022 Lucie Pavlištíková  03.01.2003
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3084/22-15 
02.12.2022 Jiří Samek  09.12.1991
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4916/19-39 
02.12.2022 Milada Visingerová  23.12.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2909/22-14 
02.12.2022 deska Centrální úřední
Výzva pro přihlášení věřitele dle §336k o.s.ř.
129 EX 4905/17-72 
02.12.2022 deska Centrální úřední
Oznámení o přihlášených pohledávkách
129 EX 4905/17-73 
02.12.2022 Hedvika Rubková  07.02.1984
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2926/09-135 
02.12.2022 Nikola Šteflová  13.12.1995
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 5353/17-68 
02.12.2022 Olga Vykydalová  22.07.1955
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 6074/08-101 
02.12.2022 Dominik Kocurek  20.07.1988
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3318/15-88 
02.12.2022 Květoslav Dokládal  12.02.1963
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 1962/22-22 
02.12.2022 Darina Růžičková  19.09.1987
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 7956/13-80 
01.12.2022 deska Centrální úřední
Usnesení o příklepu podle §336k o.s.ř.
129 EX 10002/22-10 
01.12.2022 deska Centrální úřední
Usnesení o příklepu podle §336k o.s.ř.
129 EX 4905/17-74 
01.12.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 815/22-31 
01.12.2022 deska Centrální úřední
Předvolání k rozvrhovému jednání
129 EX 47/09-717 
30.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 2985/21-64 
30.11.2022 Roman Kováč  21.11.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2823/22-12 
30.11.2022 Jitka Hlavičková  22.04.1962
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 5570/14-89 
30.11.2022 Jan Tulej  18.07.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2877/22-12 
30.11.2022 Jan Dvořáček  02.05.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2856/22-14 
30.11.2022 Václav Kővér  30.07.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2766/22-12 
30.11.2022 Dominik Pavelec  07.09.2001
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2772/22-12 
30.11.2022 Věra Kadrnožková  22.09.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2924/22-14 
30.11.2022 Richard Kořízek  15.04.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2329/16-58 
30.11.2022 Vlastimil Malkus  27.03.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2801/22-14 
30.11.2022 Martin Meduna  12.05.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2903/22-11 
30.11.2022 Pavel Špeta  26.08.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2888/22-12 
30.11.2022 Jaroslav Diviš  14.06.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2767/22-15 
30.11.2022 Vojtěch Pecha  20.08.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2903/17-72 
30.11.2022 David Schwarz  07.11.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3048/22-14 
30.11.2022 Pavel Havránek  21.02.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3050/22-18 
29.11.2022 Marcela Kašparová  26.10.1991
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 5683/16-57 
29.11.2022 Iveta Štěpánková  28.03.1978
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 31/17-32 
29.11.2022 Jaromír Bukovský  05.11.1969
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3401/07-98 
29.11.2022 Zlata Benešová  20.08.1966
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4575/09-125  
29.11.2022 Iveta Kolompárová  21.04.1988
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 9298/16-29 
29.11.2022 Lenka Macurová  12.09.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2916/22-9 
29.11.2022 Karel Hofmeister  28.08.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2789/22-14 
29.11.2022 Lukáš Lusk  19.04.1980
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2313/22-28 
29.11.2022 Čeněk Fořt  04.01.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2914/22-13 
29.11.2022 Vladimír Jaroš  24.06.1988
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4002/11-81 
29.11.2022 Eliška Osičková  10.02.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2500/22-23 
29.11.2022 Rostislav Brabec  28.12.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2400/22-26 
29.11.2022 Gabriela Bahníčková  12.04.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2817/22-18 
29.11.2022 Libor Šabaka  25.10.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2788/22-10 
29.11.2022 Monika Kováčová  24.06.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2938/22-12 
29.11.2022 Stella Kuviková  13.04.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2768/22-12 
29.11.2022 Martin Šimek  08.01.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2928/22-11 
28.11.2022 deska Centrální úřední
Oznámení o přihlášených pohledávkách
129 EX 3639/21-82 
25.11.2022 Iveta Kuceková  07.10.1972
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 7525/16-59 
25.11.2022 Nikolas Gašpar  17.11.1996
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
129 EX 3075/22-9 
25.11.2022 Jan Svoboda  10.11.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2962/22-13 
25.11.2022 Jaroslava Štroblová  23.02.1984
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 6121/13-83  
25.11.2022 Lukáš Novotný  14.01.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2811/22-12 
25.11.2022 Zdena Kolárková  13.06.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 1608/17-52 
25.11.2022 Vanda Jeřábková  10.10.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2773/22-12 
25.11.2022 Jana Černa  14.09.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3056/22-10 
25.11.2022 Jana Demetrová  18.06.1983
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4530/12-110 
25.11.2022 Jan Navrátil  21.12.1989
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3080/22-25  
25.11.2022 Josef Balog  30.05.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3570/18-42 
25.11.2022 Rudolf Smrž  23.07.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2898/22-12 
25.11.2022 Michal Šlancar  01.01.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3024/18-42 
25.11.2022 Matěj Kronika  20.09.1999
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2837/22-12 
25.11.2022 Tomáš Balog  20.04.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2756/22-16 
25.11.2022 Martin Dunka  28.01.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2975/22-12 
25.11.2022 Matěj Drobný  21.09.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2834/22-12 
25.11.2022 Václav Šťástka  15.01.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2782/22-12 
25.11.2022 Josef Koška  01.06.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2902/22-14 
25.11.2022 Martin Hejl  30.06.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2925/22-12 
25.11.2022 František Beran  17.07.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3005/18-39 
25.11.2022 Petr Kudláček  07.07.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2446/18-43 
25.11.2022 Čeněk Serynek  25.02.1956
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3585/20-43 
25.11.2022 Jana Kleinová  15.09.1962
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4913/19-34 
25.11.2022 Ján Sivák  25.02.1975
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2516/20-43 
25.11.2022 z.s. Křišťálová studánka
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2893/22-11 
25.11.2022 Svatopluk Bukovský  15.03.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2983/22-14 
25.11.2022 Roman Hilpert  17.11.1989
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3426/14-78   
25.11.2022 Miloslav Kučera  13.08.1979
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 3338/07-139 
25.11.2022 Markéta Štefková  08.12.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2918/22-12 
25.11.2022 Jana Novotná  31.01.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2438/22-12 
25.11.2022 Aleš Šlajchrt  24.06.1996
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4221/18-53 
25.11.2022 Lenka Košková  13.07.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2902/22-18 
25.11.2022 Marek Miškovič  01.05.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3039/22-14 
25.11.2022 Radek Deme  03.04.1986
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 1921/19-50 
25.11.2022 František Staníček  10.09.1981
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 1064/12-107 
25.11.2022 Oldřich Vycudilík  22.09.1973
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 1796/15-97 
25.11.2022 deska Centrální úřední
Usnesení o příklepu podle §336k o.s.ř.
129 EX 533/22-49 
25.11.2022 deska Centrální úřední
Oznámení o přihlášených pohledávkách
129 EX 533/22-48 
25.11.2022 Zdeněk Nágr  13.06.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2813/22-13 
25.11.2022 Radim Macura  26.02.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2916/22-15 
25.11.2022 Gabriela Bahníčková  12.04.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2817/22-12 
25.11.2022 Miroslav Žiga  28.01.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2944/22-12 
25.11.2022 Magdalena Daňová  19.02.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2786/22-12 
25.11.2022 Antonín Stejskal  02.11.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2857/22-13 
25.11.2022 Jan Lonský  11.01.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2721/22-14 
25.11.2022 Tomáš Vlásek  03.07.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3037/22-14 
25.11.2022 Jakub Průcha  23.06.1993
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 4124/19-60 
23.11.2022 Pavel Slabý  24.11.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2822/22-13 
23.11.2022 Jakub Křen  23.02.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2905/22-12 
23.11.2022 Lukáš Vachek  29.08.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3057/22-11 
23.11.2022 Tomáš Ježowicz  02.06.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3018/22-14 
23.11.2022 David Havlíček  26.10.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2889/22-12 
23.11.2022 Petr Cejpek  30.12.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2800/22-14 
22.11.2022 Lukáš Špatinka  15.03.1994
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 262/19-52 
22.11.2022 Vladimir Lyapin  19.05.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2836/22-11 
22.11.2022 Lenka Cemperová  17.06.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2927/22-12 
22.11.2022 Alena Crháková  29.07.1981
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 6209/17-51 
22.11.2022 Gabriela Šutorková  08.02.1977
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 1175/07-76 
22.11.2022 Eliška Vaňková  07.01.2001
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2912/22-12 
22.11.2022 Ivan Bujko  17.07.1954
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
129 EX 2059/11-106 
22.11.2022 Josef Demeter  25.10.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2936/22-13 
22.11.2022 Jaroslava Moravcová Cimerhanzlová  12.09.1975
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2546/21-36 
22.11.2022 Rastislav Miko  07.12.1988
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
129 EX 2445/22-19 
22.11.2022 Monika Žlebková  28.05.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2835/22-14 
21.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 3215/20-333 
21.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 2007/20-55 
21.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 1540/20-59 
18.11.2022 Roman Oślizlok  07.05.1992
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2794/22-12 
16.11.2022 Marek Greňa  27.01.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 453/18-44 
16.11.2022 Václav Mataj  13.04.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2750/22-14 
16.11.2022 Dominik Čižmar  26.02.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2715/22-17 
16.11.2022 Daniel Hulínský  09.02.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2994/22-10 
16.11.2022 Markéta Brejchová  20.05.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2851/22-10 
16.11.2022 Ladislav Nedbal  28.11.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2886/22-10 
16.11.2022 Michal Sattler  27.12.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2859/22-10 
16.11.2022 deska Centrální úřední
Oznámení o přihlášených pohledávkách
129 EX 3101/21-78 
16.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 922/22-92 
15.11.2022 Martin Novák  28.02.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 5017/19-38 
15.11.2022 Martin Uvízl  03.01.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2730/22-15 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-5 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-6 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-8 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-7 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-9 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-10 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-12 
14.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10003/22-11 
11.11.2022 Petr Přivřel  07.06.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2754/22-17 
11.11.2022 Marcel Ferenc  27.03.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 762/21-33 
11.11.2022 Michal Bártík  21.02.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2874/22-9 
11.11.2022 Pavel Dutka  16.11.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2897/22-12 
11.11.2022 Josef Kandra  25.01.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2818/22-16 
11.11.2022 Zdeněk Nágr  13.06.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2813/22-11 
10.11.2022 Patrik Ficzu  18.05.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2728/22-14 
10.11.2022 Miroslav Kraus  13.10.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2717/22-14 
10.11.2022 Roman Holubec  13.11.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2775/22-10 
10.11.2022 Lenka Johánková  07.10.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2978/22-10 
10.11.2022 Jaroslav Šťastný  12.01.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 4274/19-39 
10.11.2022 Jakub Dvořák  06.03.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2679/22-19 
10.11.2022 Adriana Dohnalová  08.01.1999
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2807/22-10 
09.11.2022 Dalibor Čejka  10.07.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 5175/19-37 
09.11.2022 Vojtěch Dušek  02.09.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2796/22-10 
09.11.2022 Bohumil Stibůrek  16.10.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 1946/19-38 
09.11.2022 Jakub Podlipský  19.03.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 4607/19-36 
09.11.2022 Jakub Gogola  31.07.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3410/19-36 
09.11.2022 Vojtěch Jahn  20.10.1958
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 4333/19-39 
09.11.2022 Tomáš Tobola  13.09.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2995/22-10 
09.11.2022 Rostislav Šafrata  19.04.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2812/22-10 
09.11.2022 Jan Sláma  26.10.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2804/22-10 
09.11.2022 Lukáš Škriba  06.07.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2816/22-10 
09.11.2022 Růžena Kimová  17.08.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3297/19-34 
09.11.2022 Martin Honek  25.10.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2829/22-10 
09.11.2022 Mirka Demeterová  12.08.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2532/22-18 
09.11.2022 Lukáš Osladil  05.08.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3893/19-44 
09.11.2022 Erika Smékalová  03.02.2003
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2876/22-10 
09.11.2022 Marie Drožová  24.04.1940
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2867/22-10 
09.11.2022 Pavel Herynek  05.12.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3800/19-39 
09.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 2080/19-193 
08.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 1997/21-101 
08.11.2022 Lukáš Kuchta  09.03.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2739/22-15 
08.11.2022 Michal Prokeš  14.09.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2749/22-13 
08.11.2022 Lucie Kosmalová  11.05.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2806/22-10 
08.11.2022 Petra Prnková  22.09.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2707/22-23 
08.11.2022 Jiří Vopěnka  17.09.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2832/22-10 
08.11.2022 Leoš Merhaut  25.05.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2737/22-14 
08.11.2022 Eva Záluská  02.06.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2731/22-14 
08.11.2022 Zdeněk Pavlica  23.03.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2716/22-16 
07.11.2022 deska Centrální úřední
Předvolání k rozvrhovému jednání
129 EX 6540/12-104 
07.11.2022 Lenka Zádrošová  09.04.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2882/22-10 
07.11.2022 Vít Lederer  14.11.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 415/19-48 
04.11.2022 Simona Cingrošová  08.05.2001
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3193/20-42 
04.11.2022 Josef Němec  02.09.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 1049/22-23 
04.11.2022 Eva Bariová  13.03.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3655/20-29 
04.11.2022 Tomáš Frank  05.08.1992
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2399/22-15 
03.11.2022 Michal Soboň  12.08.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2722/22-14 
02.11.2022 Martin Sedlák  03.04.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2481/20-30 
02.11.2022 Josef Miler  09.04.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2528/22-13 
02.11.2022 Veronika Bílková  27.05.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 1744/21-34 
02.11.2022 Petr Sokolík  30.09.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2960/22-10 
02.11.2022 Martin Kobolka  04.01.2001
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2710/22-14 
02.11.2022 Petr Hampl  09.11.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 1763/19-41 
02.11.2022 Lukáš Lohr  16.04.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2819/22-10 
02.11.2022 Jiří Šula  11.02.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 3347/20-30 
02.11.2022 Jiří Preisler  04.02.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2899/22-11 
02.11.2022 Magdalena Šindelářová  11.06.1950
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
129 EX 2780/22-11 
01.11.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 4816/14-89
31.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 815/22-27 
26.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 8199/16-88 
26.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 2985/21-59 
25.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 4905/17-64 
25.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 10002/22-4 
13.10.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 922/22-91 
22.09.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 3215/20-305 
14.09.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 3215/20-306 
13.09.2022 deska Centrální úřední
Dražební vyhláška
129 EX 5047/12-116 
Pro otevření PDF souboru musíte mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašem počítači.   Kliknutím na obrázek můžete stáhnout aktuální verzi z Adobe stránek.
 Dnes

Dnes 04. Prosince 2022, 00:44
aktuálně vyvěšeno220
Staženo z vývěsky
do archívu24849

Adresa

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Mgr. Petr Jaroš
Soudní exekutor
Škroupova 150
537 01 Chrudim

hodiny

Pondělí:9:00 - 15:00
Úterý:9:00 - 15:00
Středa:9:00 - 15:00
Čtvrtek:9:00 - 15:00
Pátek:9:00 - 14:00

hodiny

Tel:+420 469 623 238
Mobil:
Fax:
ID datové schránky:
cb9g8jb
E-mail:
info@exekucejaros.cz
WWW:
http://www.exekucejaros.cz
IČO:75066874
DIČ:
 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM